Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 29/5/2017:

5 người
với tổng số lượt là:
7 lần
(Tự động cập nhật lúc 5:3)