Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 27/7/2017:

1079 người
với tổng số lượt là:
2792 lần
(Tự động cập nhật lúc 21:3)