Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 17/1/2018:

1346 người
với tổng số lượt là:
4160 lần
(Tự động cập nhật lúc 19:28)