Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 22/9/2017:

1098 người
với tổng số lượt là:
2889 lần
(Tự động cập nhật lúc 22:2)