Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 21/11/2017:

2 người
với tổng số lượt là:
3 lần
(Tự động cập nhật lúc 0:3)