Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 26/4/2017:

984 người
với tổng số lượt là:
2628 lần
(Tự động cập nhật lúc 16:43)