Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 25/7/2021:

164 người
với tổng số lượt là:
1059 lần
(Tự động cập nhật lúc 23:33)