Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 17/5/2021:

300 người
với tổng số lượt là:
705 lần
(Tự động cập nhật lúc 8:13)