Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 17/11/2018:

1 người
với tổng số lượt là:
149 lần
(Tự động cập nhật lúc 4:17)