Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 10/8/2022:

341 người
với tổng số lượt là:
820 lần
(Tự động cập nhật lúc 9:50)