Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 23/9/2023:

89 người
với tổng số lượt là:
644 lần
(Tự động cập nhật lúc 15:34)