Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 21/9/2020:

1572 người
với tổng số lượt là:
4431 lần
(Tự động cập nhật lúc 17:14)