Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 1/12/2020:

46 người
với tổng số lượt là:
302 lần
(Tự động cập nhật lúc 7:15)