Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 27/2/2024:

455 người
với tổng số lượt là:
1265 lần
(Tự động cập nhật lúc 15:0)