Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 15/7/2020:

1525 người
với tổng số lượt là:
4282 lần
(Tự động cập nhật lúc 19:17)