Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 22/7/2018:

1 người
với tổng số lượt là:
24 lần
(Tự động cập nhật lúc 0:41)