Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 19/9/2018:

1498 người
với tổng số lượt là:
5050 lần
(Tự động cập nhật lúc 17:1)