Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 21/3/2019:

1090 người
với tổng số lượt là:
2369 lần
(Tự động cập nhật lúc 11:47)