Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 22/5/2018:

1534 người
với tổng số lượt là:
5486 lần
(Tự động cập nhật lúc 22:28)