Tổng số CBCVC đă đăng nhập sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng trong ngày 28/10/2021:

797 người
với tổng số lượt là:
2261 lần
(Tự động cập nhật lúc 18:57)